Sri Surya Panjara Stotram Lyrics | Devotional | Lord Surya | Aarde Lyrics

Aarde Lyrics

Stotram/Song/ Mantra:: Sri Surya Panjara Stotram

Devotional  / Lord Surya 

Aarde Lyrics


Get This Lyrics In Telugu Script Click Here


Sri Surya Panjara Stotram Lyrics


om udayagirimupetam bhaskaram padmahastam
sakalabhuvananetram ratnarajjupameyam |
timirakarimrgendram bodhakam padmininam
suravaramabhivandyam sundaram visvadipam || 1 ||

om sikhayam bhaskaraya namah |
lalate suryaya namah |
bhrumadhye bhanave namah |
karnayoh divakaraya namah |
nasikayam bhanave namah |
netrayoh savitre namah |
mukhe bhaskaraya namah |
osthayoh parjanyaya namah |
padayoh prabhakaraya namah || 2 ||

om hram hrim hrum hraim hraum hrah |
om hamsam hamsim hamsum hamsaim hamsaum hamsah || 3 ||

om satyatejojjvalajvalamaline manikumbhaya hum phat svaha |
om sthitirupakakaranaya purvadigbhage mam raksatu || 4 ||

om brahmatejojjvalajvalamaline manikumbhaya hum phat svaha |
om tarakabrahmarupaya parayantra-paratantra-paramantra-sarvopadravanasanartham daksinadigbhage mam raksatu || 5 ||

om visnutejojjvalajvalamaline manikumbhaya hum phat svaha |
om prachandamartanda ugratejorupine mukuravarnaya tejovarnaya mama sarvarajastripurusa-vasikaranartham pascimadigbhage mam raksatu || 6 ||

om rudratejojjvalajvalamaline manikumbhaya hum phat svaha |
om bhavaya rudrarupine uttaradigbhage sarvamrtyopasamanartham mam raksatu || 7 ||

om agnitejojjvalajvalamaline manikumbhaya hum phat svaha |
om timiratejase sarvaroganivaranaya urdhvadigbhage mam raksatu || 8 ||

om sarvatejojjvalajvalamaline manikumbhaya hum phat svaha |
om namaskarapriyaya srisuryanarayanaya adhodigbhage sarvabhistasiddhyartham mam raksatu || 9 ||

martandaya namah bhanave namah
hamsaya namah suryaya namah
divakaraya namah tapanaya namah
bhaskaraya namah mam raksatu || 10 ||

mitra-ravi-surya-bhanu-khagapusa-hiranyagarbha-
maricyaditya-savitrarka-bhaskarebhyo namah sirasthane mam raksatu || 11 ||

suryadi navagrahebhyo namah lalatasthane mam raksatu || 12 ||

dharaya namah dhrvaya namah
somaya namah atharvaya namah
anilaya namah analaya namah
pratyusaya namah pratapaya namah
murdhnisthane mam raksatu || 13 ||

virabhadraya namah girisaya namah
sambhave namah ajaikapade namah
ahirbudhne namah pinakine namah
bhuvanadhisvaraya namah disantapataye namah
pasupataye namah sthanave namah
bhavaya namah lalatasthane mam raksatu || 14 ||

dhatre namah amsumate namah
pusne namah parjanyaya namah
visnave namah netrasthane mam raksatu || 15 ||

arunaya namah suryaya namah
indraya namah ravaye namah
suvarnaretase namah yamaya namah
divakaraya namah karnasthane mam raksatu || 16 ||

asitangabhairavaya namah rurubhairavaya namah
chandabhairavaya namah krodhabhairavaya namah
unmattabhairavaya namah bhisanabhairavaya namah
kalabhairavaya namah samharabhairavaya namah
mukhasthane mam raksatu || 17 ||

brahmyai namah mahesvaryai namah
kaumaryai namah vaisnavyai namah
varahyai namah indranyai namah
chamundayai namah kanthasthane mam raksatu || 18 ||

indraya namah agnaye namah
yamaya namah nir̆rtaye namah
varunaya namah vayave namah
kuberaya namah isanaya namah
bahusthane mam raksatu || 19 ||

mesadidvadasarasibhyo namah hrdayasthane mam raksatu || 20 ||

vajrayudhaya namah saktyayudhaya namah
dandayudhaya namah khadgayudhaya namah
pasayudhaya namah ankusayudhaya namah
gadayudhaya namah trisulayudhaya namah
padmayudhaya namah cakrayudhaya namah
katisthane mam raksatu || 21 ||

mitraya namah daksinahaste mam raksatu |
ravaye namah vamahaste mam raksatu |
suryaya namah hrdaye mam raksatu |
bhanave namah murdhnisthane mam raksatu |
khagaya namah daksinapade mam raksatu |
pusne namah vamapade mam raksatu |
hiranyagarbhaya namah nabhisthane mam raksatu |
maricaye namah kanthasthane mam raksatu |
adityaya namah daksinachaksusi mam raksatu |
savitre namah vamacaksusi mam raksatu |
bhaskaraya namah haste mam raksatu |
arkaya namah kavace mam raksatu || 22

om bhaskaraya vidmahe mahadyutikaraya dhimahi | tanno adityah pracodayat || 23 ||

iti sri surya panjara stotram || 

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)