Saraswati Mata Aarti Lyrics

Aarde Lyrics
Jai Saraswati Mata, Maiya Jai Saraswati Mata।
Sadaguna Vaibhava Shalini, Tribhuvana Vikhyata॥
Jai Saraswati Mata॥
Chandravadani Padmasini, Dyuti Mangalakari।
Sohe Shubha Hansa Sawari, Atula Tejadhari॥
Jai Saraswati Mata॥
Bayen Kara Mein Veena, Dayen Kara Mala।
Shisha Mukuta Mani Sohe, Gala Motiyana Mala॥
Jai Saraswati Mata॥
Devi Sharana Jo Aye, Unaka Uddhara Kiya।
Paithi Manthara Dasi, Ravana Samhara Kiya॥
Jai Saraswati Mata॥
Vidya Gyana Pradayini, Gyana Prakasha Bharo।
Moha Agyana Aur Timira Ka, Jaga Se Nasha Karo॥
Jai Saraswati Mata॥
Dhupa Deepa Phala Mewa, Maa Swikara Karo।
Gyanachakshu De Mata, Jaga Nistara Karo॥
Jai Saraswati Mata॥
Maa Saraswati Ki Aarti, Jo Koi Jana Gave।
Hitakari Sukhakari Gyana Bhakti Pave॥
Jai Saraswati Mata॥
Jai Saraswati Mata, Jai Jai Saraswati Mata।
Sadaguna Vaibhava Shalini, Tribhuvana Vikhyata॥
Jai Saraswati Mata॥

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)