Aarti Shri Gayatriji Ki Lyrics

Aarde Lyrics
Aarti Shri Gayatriji Ki।
Gyanadipa Aura Shraddha Ki Bati।
So Bhakti Hi Purti Karai Jaham Ghi Ko॥
Aarti Shri Gayatriji Ki॥
Manasa Ki Shuchi Thala Ke Upara।
Devi Ki Jyota Jagai, Jaham Niki॥
Aarti Shri Gayatriji Ki॥
Shuddha Manoratha Te Jahan Ghanta।
Bajain Karai Asuha Hi Ki॥
Aarti Shri Gayatriji Ki॥
Jake Samaksha Hame Tihu Loka Ke।
Gaddi Mile Sabahu Lagai Phiki॥
Aarti Shri Gayatriji Ki॥
Sankata Avai Na Pasa Kabau Tinhe।
Sampada Aur Sukha Ki Banai Liki॥
Aarti Shri Gayatriji Ki॥
Aarti Prema Sau Nema So Kari।
Dhyavahin Murati Brahma Lali Ki॥
Aarti Shri Gayatriji Ki॥

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)