Govardhana Ashtakam Lyrics | Lord Krishna | Aarde Lyrics

Aarde Lyrics

 


Album : Devotonal

Song/Sloka/ : Govardhana Ashtakam

Lord Krishna

Get This In English Lyrics 

Govardhana Ashtakam Lyrics॥ sri govardhanastakam ॥

gunatitam parambrahma vyapakam bhudharesvaram |
gokulanandadataram vande govardhanam girim || 1 ||

golokadhipatim krsnavigraham paramesvaram |
catuspadarthadam nityam vande govardhanam girim || 2 ||

nanajanmakrtam papam dahet tulam hutasanah |
krsnabhaktipradam sasvadvande govardhanam girim || 3 ||

sadanandam sadavandyam sada sarvarthasadhanam |
saksinam sakaladharam vande govardhanam girim || 4 ||

surupam svastikasinam sunasagram krteksanam |
dhyayantam krsna krsneti vande govardhanam girim || 5 ||

visvarupam prajadhisam vallavivallabhapriyam |
vihvalapriyamatmanam vande govardhanam girim || 6 ||

anandakrtsurasisakrtasambharabhojanam |
mahendramadahantaram vande govardhanam girim || 7 ||

krsnalilarasavistam krsnatmanam krpakaram |
krsnanandapradam saksad vande govardhanam girim || 8 ||

govardhanastakamidam yah pathedbhaktisamyutah |
tannetragocaro yati krsno govardhanesvarah || 9 ||

idam srimadghanasyamanandanasya mahatmanah |
jñanino jñaniramasya krtirvijayatetaram || 10 ||

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)