Krishna Ashtakam Lyrics | Lord Krishna | Aarde Lyrics

Aarde Lyrics
krishna ashtakam by adi shankaracharya lyrics krishnashtakam by adi shankaracharya mp3 krishna ashtakam by adi shankaracharya krishnashtakam benefits krishna ashtakam by madhukar jha krishna ashtakam by adi shankaracharya with meaning krishna ashtakam benefits krishna ashtakam by adi shankaracharya mp3


Album : Devotonal

Song/Sloka/ : Krishna Ashtakam

Get This In Telugu Script Click Here
Krishna Ashtakam LyricsVasudeva Sutam Devam Kansa Chanura Mardanam।
Devaki Paramanandam Krishnam Vande Jagadgurum॥1॥

Atasi Pushpa Sankasham Hara Nupura Shobhitam।
Ratna Kankana Keyuram Krishnam Vande Jagadgurum॥2॥

Kutilalaka Samyuktam Purnachandra Nibhananam।
Vilasat Kundaladharam Krishnam Vande Jagadgurum॥3॥

Mandara Gandha Samyuktam Charuhasam Chaturbhujam।
Barhi Pinchhava Chudangam Krishnam Vande Jagadgurum॥4॥

Utphulla Padmapatraksham Nila Jimuta Sannibham।
Yadavanam Shiroratnam Krishnam Vande Jagadgurum॥5॥

Rukmini Keli Samyuktam Pitambara Sushobhitam।
Avapta Tulasi Gandham Krishnam Vande Jagadgurum॥6॥

Gopikanam Kuchadvandva Kumkumankita Vakshasam।
Shriniketam Maheshvasam Krishnam Vande Jagadgurum॥7॥

Shrivatsankam Mahoraskam Vanamala Virajitam।
Shankhachakradharam Devam Krishnam Vande Jagadgurum॥8॥

Krishnashtaka Midam Punyam Pratarutthaya Yah Pathet।
Kotijanma Kritam Papam Smaranena Vinashyati॥9||

॥Iti Shri Krishnashtakam Sampurnam॥

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)