Navadurga Stotram Lyrics | Lord Durga | Aarde Lyrics

Aarde Lyrics
nava durga stotram song download nava durga stotram telugu free download navadurga stotram in english nava durga stotram in hindi nava durga stotram in english nava durga stotram in malayalam nava durga stotram in tamil nava durga stotram in kannada mp3 nava durga stotram lyrics in kannada pdf nava durga stotram lyrics in english nava durga stotram lyrics in telugu nava durga stotram lyrics in sanskrit nava durga stotram lyrics in malayalam nava durga stotram meaning nava durga stotram mp3 navadurga stotram telugu mp3


Album : Devotional

Song/Sloka: Nava Durga Stotram

Get THis in Telugu Script Click HereNavadurga Stotram Lyrics

॥Devi Shailaputri॥

Vande Vanchhitalabhaya Chandrardhakritashekharam।
Vrisharudham Shuladharam Shailaputri Yashasvinim॥1॥

॥Devi Brahmacharini॥

Dadhana Karapadmabhyamakshamala Kamandalu।
Devi Prasidatu Mayi Brahmacharinyanuttama॥2॥

॥Devi Chandraghanta॥

Pindajapravararudha Chandrakopastrakairyuta।
Prasadam Tanute Mahyam Chandraghanteti Vishruta॥3॥

॥Devi Kushmanda॥

Surasampurnakalasham Rudhiraplutameva Cha।
Dadhana Hastapadmabhyam Kushmanda Shubhadastu Me॥4॥

॥Devi Skandamata॥

Simhasanagata Nityam Padmashritakaradvaya।
Shubhadastu Sada Devi Skandamata Yashasvini॥5॥

॥Devi Katyayani॥

Chandrahasojjvalakara Shardulavaravahana।
Katyayani Shubham Dadyadevi Danavaghatini॥6॥

॥Devi Kalaratri॥

Ekaveni Japakarnapura Nagna Kharasthita।
Lamboshthi Karnikakarni Tailabhyaktasharirini॥
Vamapadollasallohalatakantakabhushana।
Vardhanamurdhadhwaja Krishna Kalaratrirbhayankari॥7॥

॥Devi Mahagauri॥

Shwete Vrishe Samarudha Shwetambaradhara Shuchih।
Mahagauri Shubham Dadyanmahadevapramodada॥8॥

॥Devi Siddhidatri॥

Siddhagandharvayakshadyairasurairamarairapi।
Sevyamana Sada Bhuyat Siddhida Siddhidayini॥9॥
॥Iti Shri Navadurga Stotram Sampurnam॥

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)