Ganesha Mangalashtakam Lyrics | Lord Ganesha | Devotional Lyrics

Aarde Lyrics


Album: Lord Ganesha Songs/ Stotram

Song/ Stotram-Ganesha Mangalashtakam
WRITER :: 
Telugu Script Lyrics CLICK HEREGanesha Mangalashtakam Lyrics


gajaananaaya gaaMgeyasahajaaya sadaatmane |
gaureepriya tanoojaaya gaNeshaayaastu maMgaLam || 1 ||

naagayagnyopaveedaaya natavighnavinaashine |
naMdyaadi gaNanaathaaya naayakaayaastu maMgaLam || 2 ||

ibhavaktraaya ceMdraadi vaMditaaya cidaatmane |
eeshaanapremapaatraaya naayakaayaastu maMgaLam || 3 ||

sumukhaaya sushuMDaagraat-kshhiptaamRRitaghaTaaya ca |
surabRRiMda nishhevyaaya ceshhTadaayaastu maMgaLam || 4 ||

caturbhujaaya caMdraardhavilasanmastakaaya ca |
caraNaavanataanaMtataaraNaayaastu maMgaLam || 5 ||

vakratuMDaaya vaTave vanyaaya varadaaya ca |
viroopaakshha sutaayaastu maMgaLam || 6 ||

pramodamodaroopaaya siddhivignyaanaroopiNe |
prakRRishhTaa paapanaashaaya phaladaayaastu maMgaLam || 7 ||

maMgaLaM gaNanaathaaya maMgaLaM harasoonane |
maMgaLaM vighnaraajaaya vighahartrestu maMgaLaM || 8 ||

shlokaashhTakamidaM puNyaM maMgaLaprada maadaraat |
paThitavyaM prayatnena sarvavighnanivRRittaye ||

|| iti shree gaNesha maMgaLaashhTakam ||

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)