Gayatri Mata Aarti Lyrics

Aarde Lyrics

Jai Gayatri Mata, Jayati Jai Jayati Mata।
Sat Maraga Para Hamen Chalao, Jo Hai Sukhadata॥
Jayati Jai Gayatri Mata...
Adi Shakti Tuma Alakha Niranjana Jaga Palana Kartri।
Dukha, Shoka, Bhaya, Klesha, Kalaha Daridraya Dainya Hartri॥
Jayati Jai Gayatri Mata...
Brahri Rupini, Pranata Palini, Jagatadhatri Ambe।
Bhavabhayahari, Janahitakari, Sukhada Jagadambe॥
Jayati Jai Gayatri Mata...
Bhayaharini Bhavatarini Anaghe, Aja Ananda Rashi।
Avikari, Aghahari, Avichalita, Amale, Avinashi॥
Jayati Jai Gayatri Mata...
Kamadhenu Sat Chit Ananda, Jai Ganga Gita।
Savita Ki Shashwati Shakti, Tuma Savitri Sita॥
Jayati Jai Gayatri Mata...
Rig, Yaju, Sama, Atharva, Pranayini, Pranava Mahamahime।
Kundalini Sahastrara, Sushumna, Shobha Guna Garime॥
Jayati Jai Gayatri Mata...
Swaha, Swadha, Shachi, Brahmani, Radha, Rudrani।
Jai Satarupa, Vani, Vidya, Kamala, Kalyani॥
Jayati Jai Gayatri Mata...
Janani Hama Hai, Dina, Hina, Dukha, Daridra Ke Ghere।
Yadyapi Kutila, Kapati Kaputa, Tau Balaka Hai Tere॥
Jayati Jai Gayatri Mata...
Snehasani Karunamayi Mata, Charana Sharana Dijai।
Bilakha Rahe Hama Shishu Suta Tere, Daya Drishti Kijai॥
Jayati Jai Gayatri Mata...
Kama, Krodha, Mada, Lobha, Dambha, Durbhava, Dvesha Hariye।
Shuddha Buddhi, Nishpaapa Hridaya, Mana Ko Pavitra Kariye॥
Jayati Jai Gayatri Mata...
Tuma Samartha Saba Bhanti Tarini, Tushti, Pushti Trata।
Sat Marga Para Hame Chalao, Jo Hai Sukhadata॥
Jayati Jai Gayatri Mata...

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)