Antarvedi divya Charitra Song Lyrics

Share This :

 adi kurmudai maha visnuvu velasina divya ksetramidi

srsti cheyaga brahma devudu enta punya stalamidi

antarvedika antarvedi

srstiki vedika antarvedi

nilakanthude ksetravibhuniga velisina punya katirdamidi

antarvedi
Full Lyrics Updated Soonsentiment_satisfied Emoticon