Achyutashtakam Lyrics | Lord Krishna | Aarde Lyrics

Aarde Lyrics
Album : Devotonal

Song/Sloka/ : Achyutashtakam


Lord Krishna
Achyutashtakam Lyricsachyutam kesavam ramanarayanam ktsnadamodaram vasudevam harim ।

sridharam madhavam gopikavallabham janakinayakam ramacandram bhaje ॥ 1॥


achyutam kesavam satyabhamadhavam madhavam sridharam radhikaradhitam ।

indiramandiram chetasa sundaram devakinandanam nandanam samdadhe ॥ 2॥


visnave jisnave sankhine chakrine rukminiragine janakijanaye ।

vallavivallabhaya’rchitayatmane kamsavidhvamsine vamsine te namah ॥ 3॥


ktsna govinda he rama narayana sripate vasudevajita srinidhe ।

achyutananta he madhavadhoksaja dvarakanayaka draupadiraksaka ॥ 4॥


raksasaksobhitah sitaya sobhito dandakaranyabhupunyatakaranah ।

laksmanenanvito vanaraih sevito’gastyasampujito raghavah patu mam ॥ 5॥


dhenukaristako’nistaktddvesinam kesiha kamsahtdvamsikavadakah ।

putanakopakah surajakhelano balagopalakah patu mam sarvada ॥ 6॥


vidyududdhayotavanaprasphuradvasasam pravtdambhodavatprollasadvigraham ।

vanyaya malaya sobhitorahsthalam lohitamghridvayam varijaksam bhaje ॥ 7॥


kunchitaih kuntalairbhrajamanananam ratnamaulim lasat kundalam gandayoh ।

harakeyurakam kankanaprojjvalam kinkinimañjulam syamalam tam bhaje ॥ 8॥


achyutasyastakam yah pathedistadam prematah pratyaham purusah sasptham ।

vtttatah sumdaram kartt visvambharam tasya vasyo harirjayate satvaram ॥ 9॥


॥ iti srisamkaracaryaviracitamacyutastakam sampurnam ॥

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)