Raajeeva Netraaya Annamacharya Keerthanalu Lyrics | Devotional | Aarde Lyrics

Aarde Lyrics


Album :: Annamacharya Keerthanalu

Song/ Keerthana ::Raajeeva Netraaya

Get This Keerthana In Telugu Script Click HereAarde Lyrics


Rajiva Netraya Raghavaya Namo |
Saujanya Nilayaya Janakisaya ‖

Dasaratha Tanujaya Tataka Damanaya
Kusika Sambhava Yagya Gopanaya |
Pasupati Maha Dhanurbhanjanaya Namo
Visada Bhargavarama Vijaya Karunaya ‖

Bharita Dharmaya Surpanakhaṅga Haranaya
Kharadushanaya Ripu Khandanaya |
Tarani Sambhava Sainya Rakshakayanamo
Nirupama Maha Varinidhi Bandhanaya ‖

Hata Ravanaya Saṃyami Natha Varadaya
Atulita Ayodhya Puradhipaya |
Hitakara Sri Veṅkatesvaraya Namo
Vitata Vavilipati Vira Ramaya ‖

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)