Itarulaku Ninu Annamacharya Keerthanalu Lyrics | Devotional | Aarde Lyrics

Share This :


Album :: Annamacharya Keerthanalu

Song/ Keerthana ::Itarulaku Ninu

Get This Keerthana In Telugu Script Click HereAarde Lyrics

Itarulaku Ninu Nerugadarama ‖
Satatasatyavratulu Sampurnamohavira-
Hituleruguduru Ninu Nindiraramana ‖

Narikatakshapatunaracabhayarahita-
Suruleruguduru Ninu Jucetichupu |
Ghorasaṃsara Sankulaparicchedulagu-
Dhiruleruguduru Nidivyavigrahamu ‖

Ragabhogavidura Ranjitatmulu Maha-
Bhaguleruguduru Ninu Branutincuvidhamu |
Agamoktaprakarabhigamyulu Maha-
Yoguleruguduru Nivundetivuniki ‖

Paramabhagavata Padapadmasevanija-
Bharanu Leruguduru Nipaliketipaluku |
Paragunityananda Paripurnamanasa-
Sthiru Leruguduru Ninu Diruvenkatesa ‖sentiment_satisfied Emoticon