Hari Yavataara Mitadu Annamacharya Keerthanalu Lyrics | Devotional | Aarde Lyrics

Aarde LyricsAlbum :: Annamacharya Keerthanalu

Song/ Keerthana ::Hari Yavataara Mitadu

Get This Keerthana In Telugu Script Click Here

Aarde LyricsHari Yavatara Mitadu Annamayya |
Araya Ma Guruditadu Annamayya |

Vaikuntha Nathuni Vadda Vadi Padu Chunna Vadu
Akaramai Tallapaka Annamayya |
Akasapu Vishnu Padamandu Nityamai Unna Vadu
Akadikada Tallapaka Annamayya ‖

Ivala Saṃsara Lila Indiresuto Nunna Vadu
Avatiñchi Tallapaka Annamayya |
Bhavimpa Sri Veṅkatesu Padamulande Yunnavadu
Hava Bhavamai Tallapaka Annamayya ‖

Kshirabdhisayi Batti Sevimpuchu Nunnavadu
Ariteri Tallapaka Annamayya |
Dhirudai Sūryamandala Tejamu Vadda Nunnavadu
Aritula Tallapaka Annamayya ‖

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)