Ganapati Gakara Ashtottara Satanama Stotram Lyrics | Lord Ganesha | Devotional Lyrics

Aarde Lyrics


Album: Lord Ganesha Songs/ Stotram

Song/ Stotram-Ganapati Gakara Ashtottara Satanama Stotram
WRITER :: 
Telugu Script Lyrics CLICK HERE


Ganapati Gakara Ashtottara Satanama Stotram Lyricsgakaararoopo gaMbeejo gaNesho gaNavaMditaH |
gaNaneeyo gaNogaNyo gaNanaateeta sadguNaH || 1 ||

gaganaadikasRRidgaMgaasutogaMgaasutaarcitaH |
gaMgaadharapreetikarogaveesheDyogadaapahaH || 2 ||

gadaadharanuto gadyapadyaatmakakavitvadaH |
gajaasyo gajalakshhmeevaan gajavaajirathapradaH || 3 ||

gaMjaanirata shikshhaakRRidgaNitagnyo gaNottamaH |
gaMDadaanaaMcitogaMtaa gaMDopala samaakRRitiH || 4 ||

gagana vyaapako gamyo gamaanaadi vivarjitaH |
gaMDadoshhaharo gaMDa bhramadbhramara kuMDalaH || 5 ||

gataagatagnyo gatido gatamRRityurgatodbhavaH |
gaMdhapriyo gaMdhavaaho gaMdhasiMdhurabRRiMdagaH || 6 ||

gaMdhaadi poojito gavyabhoktaa gargaadi sannutaH |
garishhThogarabhidgarvaharo garaLibhooshhaNaH || 7 ||

gavishhThogarjitaaraavo gabheerahRRidayo gadee |
galatkushhThaharo garbhaprado garbhaarbharakshhakaH || 8 ||

garbhaadhaaro garbhavaasi shishugnyaana pradaayakaH |
garutmattulyajavano garuDadhvajavaMditaH || 9 ||

gayeDito gayaashraaddhaphaladashca gayaakRRitiH |
gadaadharaavataareeca gaMdharvanagaraarcitaH || 10 ||

gaMdharvagaanasaMtushhTo garuDaagrajavaMditaH |
gaNaraatra samaaraadhyo garhaNastuti saamyadheeH || 11 ||

gartaabhanaabhirgavyootiH deerghatuMDo gabhastimaan |
garhitaacaara doorashca garuDopalabhooshhitaH || 12 ||

gajaari vikramo gaMdhamooshhavaajee gatashramaH |
gaveshhaNeeyo gamano gahanastha munistutaH || 13 ||

gavayacChidgaMDakabhidgahvaraapathavaaraNaH |
gajadaMtaayudho garjadripughno gajakarNikaH || 14 ||

gajacarmaamayacChettaa gaNaadhyakshhogaNaarcitaH |
gaNikaanartanapreetogacChan gaMdhaphalee priyaH || 15 ||

gaMdhakaadi rasaadheesho gaNakaanaMdadaayakaH |
garabhaadijanurhartaa gaMDakeegaahanotsukaH || 16 ||

gaMDooshheekRRitavaaraashiH garimaalaghimaadidaH |
gavaakshhavatsaudhavaaseegarbhito garbhiNeenutaH || 17 ||

gaMdhamaadanashailaabho gaMDabheruMDavikramaH |
gadito gadgadaaraava saMstuto gahvareepatiH || 18 ||

gajeshaaya gareeyase gadyeDyogatabheergaditaagamaH |
garhaNeeya guNaabhaavo gaMgaadika shucipradaH || 19 ||

gaNanaateeta vidyaashree balaayushhyaadidaayakaH |
evaM shreegaNanaathasya naamnaamashhTottaraM shatam || 20 ||

paThanaacChravaNaat puMsaaM shreyaH premapradaayakam |
poojaaMte yaH paThennityaM preetassan tasyavighnaraaT || 21 ||

yaM yaM kaamayate kaamaM taM taM sheeghraM prayacChati |
doorvayaabhyarcayan devamekaviMshativaasaraan || 22 ||

ekaviMshativaaraM yo nityaM stotraM paThedyadi |
tasya prasanno vighneshassarvaan kaamaan prayacChati || 23 ||

|| iti shree gaNapati gakaara ashhTottara shatanaamastotram ||

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)