ARDHA NAAREESWARA ASHTAKAM Lyrics | Lord Durga | Devotional Lyrics

Aarde Lyrics

Album: Lord Parvathi Devi Songs/ Stotram
Song/ Stotram- ARDHA NAAREESWARA ASHTAKAM
WRITER :: Sankaracharya 

ఈ లిరిక్స్ ఇంగ్లీష్ ఫాంట్స్ లో పొందండి :: ENGLISH SCRIPT


Champeya gowrardha sareerakayai,
Karpoora gourardha sareerakaya,
Dhamillakayai cha jatadaraya,
Nama Shivayai cha namashivaya. || 1 ||

Kasthurika kumkuma charchithayai,
Chitharaja puncha vicharchithayai,
Kruthasmarayai vikrutha smaraya,
Nama Shivayai cha namashivaya || 2 ||

Jhanath kvanath kankana noopurayai,
Padabja Rajat phani noopuraya,
Hemangadhayai bhujagangadhaya,
Nama Shivayai cha namashivaya. || 3 ||

Visala nilothphala lochanayai,
Vikasi pangeruha lochanaya,
Samekshanayai vishamekshanaya,
Nama Shivayai cha namashivaya. || 4 ||

Mandhara mala kalithalakayai,
Kapalamalankitha kandharaya,
Divyambarayai cha Digambaraya,
Nama Shivayai cha namashivaya. || 5 ||

Ambhodara syamala kunthalayai,
Thadithprabha thamra jatadharaya,
Nireeswarayai nikhileeswaraya,
Nama Shivayai cha namashivaya. || 6 ||

Prapancha srushtyun muka lasyakayai,
Samastha samharaka thandavaya,
Jagat jananyai Jagatheka pithre,
Nama Shivayai cha namashivaya. || 7 ||

Pradeeptha rathnojjwala kundalaayai,
Sphuran mahapannaga bhooshanayai,
Shivanvithaayai cha Shivanvithaya,
Nama Shivayai cha namashivaya. || 8 ||

Ethath pateth astaka mistatham yo,
Bhakthyaa sa maanyo bhuvi deerghajeevi,
Praapnothi saubhagyam ananthakaalam,
Bhooyaath sadha thasya samastha sidhdhi ||

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)