Jai shri shirdinaatha lyrics in Telugu

Share This :


Album: Devotional

Song : Sri Sai Dhandakam

Aarde Lyrics

Jai Shri Shirdinaatha, Saideva Prabho
Shriman Mahadeva, Shirdisha Yogisha
Sarvesha Bahuroopa, Shubharoopa Kuladeepa
Aatma Swaroopa, Paahimaam

Sri Dwarakamai, Sri Sai Sri Rama
Govinda Gopala, Dhulipala Bhakta
Samrajya Sansthapaka, Sainaathaya
Gurudeva Gurudatta, Sachidananda Roopa
Sri Sai Gyaana Swaroopa, Sathya Swaroopa
Asamaana Raviteja, Rajadhi Raja
Sai Shirdi Nivasa,  Sai Rama, Pahimaam (2X)

Bhaktali Gundello, Kulugunna Sri Sai
Gyaana Vigyaana, Shanti Pradata
Shivam Vishnu Roopa, Param Bramha Roopa
Trailokya Sanchara, Bhaktajana Mandara Lokeswara
Sri Saideva Prabho,  Pahimaam (3X)

Sri Saideva Moralinchi, Devinchi Manninchi Karuninchava
Me Pada Padmam Mulan Poojinchi, Tariginchi, Ne Gittine Padagan
Jagat Kalyana Sandhayaka, Sai Prabhu Vigyaana Pradaata
Avadhoota Vidhaata, Sri Saideva Sri Shirdi Nivasa

Namaste
Namahasentiment_satisfied Emoticon