Rama charan Shukhdayi Song Lyrics in Hindi | Sri Rama Songs

Aarde Lyrics


Album: Devotional

Song : Bhajamann Bhajamann Ramacharan

Aarde Lyrics

Bhajamann Bhajamann Ramacharan Shukhdayi
Bhajamann Bhajamann Ramacharan Shukhdayi
Ramacharan Shukdayi Bhajamann
Ramacharan Shukdayi Bhajamann
Bhajamann Bhajamann Ramacharan Shukhdayi
Bhajamann Bhajamann Ramacharan Shukhdayi

Jihi Charanan Se Nikasi Surasari Shankar Jata Samayi
Jatashankari Naam Paryo Hai Tribhuvan Kaaran Aayi
Bhajamann Bhajamann Ramacharan Shukhdayi
Bhajamann Bhajamann Ramacharan Shukhdayi

Jihi Charanan Ki Charan Paduka Bharat Rahyoo Lihlayi
Soyi Charan Kevat Dhoyi Leene Tab Hari Naam Kahai
Bhajamann Bhajamann Ramacharan Shukhdayi
Bhajamann Bhajamann Ramacharan Shukhdayi

Soyi Charan Santan Jana Sevat Sada Rahat Sukhdayi
Soyi Charan Gautam Rishi Naari Parasi Param Pad Paayi
Bhajamann Bhajamann Ramacharan Shukhdayi
Bhajamann Bhajamann Ramacharan Shukhdayi

Dandak Ban Prabhu Paavan Keenho Rishi An Traas Mitayi
Soyi Prabhu Trilok Ke Swami Janaka Mriga Sang Gayi
Bhajamann Bhajamann Ramacharan Shukhdayi
Bhajamann Bhajamann Ramacharan Shukhdayi

Kapi Sugreeva Bandhu Bhaya Vyakul Tina Jaya Chatra Pirayi
Ripu Ko Anuja Vibheeshan Nisichara Par Sat Lanka Paayi
Bhajamann Bhajamann Ramacharan Shukhdayi
Bhajamann Bhajamann Ramacharan Shukhdayi

Shiva Sanakadhik Aru Brahmadhika Shesha Sahas Mukh Gaayi
Tulsidas Maarut Sut Ki Prabhu Nija Mukh Karat Badhayi
Bhajamann Bhajamann Ramacharan Shukhdayi
Bhajamann Bhajamann Ramacharan Shukhdayi
Ramacharan Shukdayi Bhajamann
Ramacharan Shukdayi Bhajamann
Bhajamann Bhajamann Ramacharan Shukhdayi
Bhajamann Bhajamann Ramacharan Shukhdayi

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)