Shankar Shashidhara Lyrics | Devotional Lyrics

Aarde Lyrics

 Shankar Shashidhara
Aarde Lyrics





Shankara Shashidhar Gaja Charmambar Gangadhara Harane
Sundara Smarahara Gouri Manohara Jaya Parameshwarane (2)
Jaya Jaya Shakarane Jaya Vishweshwarane(2)

Esha Girisha Mahesha Mounisha Jaya Visweshwarane
Shulikapardhi Trinetra Triyambaka Jaya Mruthum Jayane(2)
Jaya Mruthum Jayane ee ee ee...

Bhakutige Begane Valiyuva Devane Jaya Tripurankarane
Bedida Varagala Aa Kshana Niduva Saambasadashivane.(2)

Jaya Jaya Shankarane Jaya Visweshwarane

Rushigala Hrudayadi Maneyanu Madida Tribhuvana Paalakane
Lokava Rakshise Vishavanu Kudida Karuna Saagarane(2)
Karuna Saagarane ee ee ee ee....

Shankara Shashidhar Gaja Charmambar Gangadhara Harane
Sundara Smarahara Gouri Manohara Jaya Parameshwarane (2)
Jaya Jaya Shakarane Jaya Vishweshwarane(2)

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)