Karpura Gouram Karunavataram Lord Shiva Songs Lyrics | Devotional Lyrics

Share This :


Karpura Gouram Karunavataram
Aarde Lyrics


Karpura Gauram Karanavataram 
Sansaar Saaram Bhujagendra Haaram

Sada Vasantam Hrudayaara 
Vinde Bhavam BhavaniSahitam Namami.sentiment_satisfied Emoticon