Karpura Gouram Karunavataram Lord Shiva Songs Lyrics | Devotional LyricsKarpura Gouram Karunavataram
Aarde Lyrics


Karpura Gauram Karanavataram 
Sansaar Saaram Bhujagendra Haaram

Sada Vasantam Hrudayaara 
Vinde Bhavam BhavaniSahitam Namami.
Share This :sentiment_satisfied Emoticon