Sri Durga Suktam Lyrics (Navratri Durga Sooktam Lyrics In Telugu )

Aarde Lyrics

Album:Devotional
Song:Sri Durga Suktam
Om Jatavedase sunavamaso mamarati yatonidahati vedah,
Sanah parshadati durgani vishva naveva sindhum duritatyagnih…
Tamagnivarnam tapasa jvalantim vairochanim karmaphaleshhu jushhtam,
Durgam devi sharanamaham prapadye sutarasitarase namah
Agne tvam paaraya navyo asman svastibhiriti durgani vishva,
Pushcha prithvi bahula na urvi bhava tokaya tanayaya shamyoh
Vishvani no durgaha jatavedassindhunna nava duritatiparshi,
Agne atrivanmanasa grinanoasmakam bodhayitva tanunamh
Pritanajitagm sahamanamugramagnigm huvema paramatsadhasthath, 
Sa nah parshadati durgani vishvakshamadevo atiduritatyagnih
Pratnoshhikamidyo adhvareshu sannachcha hota navyascha satsi
Svanchagne tanuvam piprayasvasmabhyam cha saubhagamayajasva
Gobhirjushhtamayujonishhiktan tavendra vishhnoranusamcharema,
Naakasya prishhthamabhisamvasano vaishhnavim loka iha madayantamh
Om katyayanaya vidmahe kanyakumari dhimahi tanno durgih prachodayat.


Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)