Agni Skalana Song Lyrics From Chhatrapati (2005) | Telugu Movie

Aarde Lyrics

Starring: Prabhas, Shreya Saran
Music :M.M. Keeravani
Lyrics-Shiva Shakti Datta
Singers :M.M. Keeravani, Mathangi
Producer:B. V. S. N. Prasad
Director: S.S. Raja Mouli
Year: 2005

Agni Skalana Sandhaghdharipu Varga Pralya Radha Chhatrapati 
Madhyamdhina Samudhyath Kirana Vidyuddhumani Khani Chhatrapati 
Thajjem Thajjenu Thadhim Dhirana 
Dhim Dhim Thakita Nata Chhatrapati 
Urvii Valaya Sambhavyavara Swacchanda Gunadhi...

Khumbhi Nikara Khumbhastha 
Guru Khumbhi Valaya Pathi Chhatrapati 
Jhanjha Pavana Garvapahara Vindhyadri Samadruthi Chhatrapati 
Chanda Prabala Doardhandajitha Dhurdhanda Bhata Tathi Chhatrapati 
Shatru Prakara Vicchedakara Bheema Arjuna Prathi...
Shatru Prakara Vicchedakara Bheema Arjuna Prathi...

Khumbhi Nikara Khumbhastha 
Guru Khumbhi Valaya Pathi Chhatrapati 
Jhanjha Pavana Garvapahara Vindhyadri Samadruthi Chhatrapati 
Chanda Prabala Doardhandajitha Dhurdhanda Bhata Tathi Chhatrapati 
Shatru Prakara Vicchedakara Bheema Arjuna Prathi...

Dhig Dhig Vijaya Dhanka 
Ninada Ghantarava Tusshhitha Chatrpathi 
Sangha Svajana Vidrohi Gana Vidhwamsa Vratamati Chhatrapati 
Aarthatrana Dhustadhyumna Kshaatra Spuurthi Dhidhiti,
Bheemakshmapathi Shiksha Smruthi Sthapathi....

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)